Ana sayfa Piyasalar ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

13
0

ARÇELİK A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Şirket İdare Konseyi’nin Kar Hissesi Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 19.02.2021
Nakit Kar Hissesi Ödeme Hali Peşin
Para Ünitesi TRY
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
ARCLK, TRAARCLK91H5 Peşin 2,2198274 221,98274 15 1,8868532 188,68532

Kar Hissesi Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (1)
Katılaşan Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021

(1) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Hisseleri Borsa?da süreç gören hisse sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada süreç gören tipteki hisselerin hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
ARCLK, TRAARCLK91H5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti 19.02.2021 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.
Arçelik A.Ş. İdaresi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) temel alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap periyoduna ait finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Konseye sunulması uygun görülmüştür.
Kelam konusu finansal tablolar ile Arçelik A.Ş.’nin Vergi Yol Kanunu (VUK) kararlarına uygun olarak tutulan kayıtlara nazaran oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda
TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara nazaran 2.847.839.197,08 TL ana iştirake ilişkin net periyot karı, VUK kayıtlarına nazaran ise 2.942.427.867,89 TL cari yıl devir karı bulunduğu görülerek
a)Türk Ticaret Kanunu’nun 519. unsuru uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel yasal yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel yasal yedek akçe meblağı sermayenin %20’lik hududuna ulaştığı için, 2020 yılı için ayrılmamasının,
TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara nazaran elde edilen 2.847.839.197,08 TL net devir karına 29.627.641,04 TL fiyatındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar hissesi matrahının 2.877.466.838,12 TL olduğu
VUK kayıtlarına nazaran hazırlanan mali tablolara nazaran 2.903.650.142,91 TL meblağında dağıtılabilir net periyot karının olduğu
Görülmüş olup, buna nazaran
b)Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Temel Mukavelesinin kar dağıtımı ile ilgili unsuruna ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul’da hisse sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Siyasetine uygun olarak piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman siyasetleri, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar hissesi dağıtımının
1.438.733.419,06 TL hisse sahiplerine birinci kar hissesi,
61.266.580,94 TL hisse sahiplerine ikinci kar hissesi,
146.621.358,98 TL genel yasal yedek akçe ayrılması
Biçiminde gerçekleştirilmesinin,
c)Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 1.500.000.000,00 TL’nin tamamının nakden ödenmesinin
d)Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Konseyce kabulü halinde VUK’na nazaran hazırlanan kayıtlarımız temel alınarak, ortaklara ödenecek toplam 1.500.000.000,00 TL kar hissesinin tamamının cari yıl başka yararlardan karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip genel yasal yedek akçe meblağı olan 146.621.358,98 TL’nin cari yıl başka yararlardan karşılanmasının
e)VUK kayıtlarına nazaran oluşan cari yıl karından hisse sahiplerine ödenen kar hissesi ve ayrılan genel yasal yedek akçe sonrası kalan 1.257.028.783,93 TL’nin inanılmaz yedek akçe olarak ayrılmasının TFRS kayıtlarına nazaran ise 1.500.000.000,00 TL kar hissesinin ve 146.621.358,98 TL genel yasal yedek akçe meblağının net periyot karından karşılanması sonrası net periyot karından kalan bakiye 1.201.217.838,10 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının
f)Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri yahut daimi temsilci aracılığı ile kar hissesi elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal pahalı hisse için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt=net nakit kar hissesi öbür hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal bedelli pay için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt %188,68532 oranında ve 1,8868532 TL net nakit kar hissesi ödenmesinin
g)Kar hissesi ödeme tarihinin 29.03.2021 olarak belirlenmesinin
23.03.2021 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Konsey Toplantısı’nda hisse sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu .pdf

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
ARÇELİK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Periyodu Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675.728.205
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 409.116.604,81

* SPK’ya Nazaran Yasal Kayıtlara (YK) Nazaran
3. Periyot Kârı 3.466.755.275,53 2.942.427.867,89
4. Vergiler ( – ) 618.916.078,45 38.777.724,98
5. Net Devir Kârı 2.847.839.197,08 2.903.650.142,91
6. Geçmiş Yıllar Ziyanları ( – ) 0 0
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Periyot Karı 2.847.839.197,08 2.903.650.142,91
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-) 0 0
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Periyot Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 29.627.641,04 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Devir Karı 2.877.466.838,12 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Hissesi 1.438.733.419,06 0
* Nakit 1.438.733.419,06 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
13. Dağıtılan Başka Kâr Hissesi 0 0
* Çalışanlara 0 0
* İdare Konseyi Üyelerine 0 0
* Hisse Sahibi Dışındaki Bireylere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Hissesi 61.266.580,94 0
16. Genel Yasal Yedek Akçe 146.621.358,98 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Fevkalâde Yedek 1.201.217.838,1 1.257.028.783,94
20. Dağıtılması Öngörülen Öbür Kaynaklar 0 0

Kar Hissesi Oranları Tablosu
Hisse Kümesi TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ / NET DAĞITILABİLİR DEVİR KARI (%) 1 TL NOMİNAL PAHALI HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – ORANI(%) – NET
– – – 1.412.835.000 0 49,61 1,8868532 188,68532
TOPLAM 1.412.835.000 0 49,61 1,8868532 188,68532

Kar Hissesi Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Karda imtiyazlı hisse kümesi yoktur
(**) Kar Hissesinin 1.412.835.000,00 TL’sı cari yıl çıkarlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan yararlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen hukukî kişi ortakların hissesine isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911257

BIST

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here