Ana sayfa Piyasalar FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12
0

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısının Tarih ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 19.02.2021
Genel Heyet Tarihi 17.03.2021
Genel Şura Saati 15:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Liderinin seçilmesi
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2020 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2020 Yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü hususuna nazaran yıl içerisinde İdare Heyeti üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6 – İdare Konseyi üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi,
7 – Şirketin kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Heyeti’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
8 – Sermaye Piyasası Şurası ve T.C.Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayın alınmış olması kuralıyla İdare Konseyi’nin Şirket Temel Mukavelesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. hususunun değişikliği hakkındaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddedilmesi,
9 – İdare Konseyi Üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçilmesi,
10 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 – İdare Şurası üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi,
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince İdare Heyeti tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 – Şirket İdare Şurası tarafından kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Siyaseti’nin onaylanması, Şirket’in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
14 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirisi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Gündem 17032021.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 Agenda 17032021.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Genel Şura Davet İlanı 17032021.pdf – İlan Metni
EK: 4 Shareholders Meeting Invitation and Agenda17032021.pdf – İlan Metni

Ek Açıklamalar
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İdare Konseyi’nin 19 Şubat 2021 tarihli toplantısında, 2020 yılı Olağan Genel Heyeti’nin 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 15:30’da, ekli gündem hususlarını görüşüp karara bağlamak üzere, “Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)” adresindeki Divan İstanbul Oteli’nde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin tarzına uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Şirket’in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Şirket Portal’ı ile Elektronik Genel Konsey Sistemi’nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911212

BIST

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here