Ana sayfa Ekonomi Mali müşavirlerden vergi sisteminde reform talebi

Mali müşavirlerden vergi sisteminde reform talebi

5
0

Türkiye Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Lideri Emre Kartaloğlu, vergi sisteminin ıslahata tabi tutulmasını talep ederek, “Daha adil bir vergi sisteminin oluşturulması ve vergi yükünün gelir elde eden bütün kısımlara daha adil olarak dağıtılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.” dedi.

Kartaloğlu, gelecek hafta kutlanacak Vergi Haftası hasebiyle yaptığı değerlendirmede, tüm dünyanın ve Türkiye’nin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının sıhhat ve iktisat üzerinde yarattığı tahribattan ötürü sıkıntı bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu güç periyodun kamu mali istikrarındaki bozulmanın minimum seviyeye indirilerek atlatılması gerektiğini vurgulayan Kartaloğlu, şöyle konuştu:

“Kamu mali istikrarının iki ayağı olan gelir ve masrafları, günümüz şartlarına nazaran ıslahata tabi tutmalıyız. Türk vergi sistemi, ge­lişmiş ülkelerin vergi sistemlerine kıyasla toplanan vergilerin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının düşük olduğu ve vergi gelirlerinin dolaysız vergilerden fazla dolaylı vergi­lere dayandığı bir görünüme sahiptir. Bu yapısıyla Türk vergi sistemi, vergi adaletini sağlayamamaktadır. Vergi ödeyen mükellefler, ödediklerinin fazla olduğunu belirtirken, öbür yandan ödenen vergilerin GSYH’ye oranının öbür ülkelere kıyasla düşük olması, çelişki olarak ortaya çıkmaktadır. Vergi adaletinin bozulmuş olması ve kayıt dışı iktisadın varlığı bu çelişkinin temel ögesini oluşturuyor.”

Kartaloğlu, Türkiye’de vergi gelirlerinin yüzde 70’inin dolaylı vergilerden elde edildiği bilgisini vererek, “Dolaylı vergilerin mükelleflerin ödeme gücünü ihmal ettiği ve bu nedenle de vergi adaletini zedelediği genel kabul gören bir yaklaşımdır. Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda olması, vergi maddelerinin hukukun genel kurallarına uygun olması ve vergi adaletinin sağlanması temel beklentimizdir.” sözlerini kullandı.

“Vergi kayıp ve kaçağını taban seviyeye indirebiliriz”

Kayıt dışı iktisadın ise bir taraftan rekabet eşitsizliğine, öbür taraftan vergi ödeyenlerin yüklerinin daha da ağırlaşmasına sebep olduğuna dikkati çeken Kartaloğlu, “Bu sorunun tahlili, öncelikle vergi sisteminin sade, anlaşılabilir bir yapıya sahip olmasına, vergi maddelerinin hukukun genel kurallarına uygunluğuna ve vergi adaletinin olduğu bir sistemin varlığına bağlıdır. Bu sistem lakin esaslı bir ıslahat süreciyle sağlanabilir. Evrak ve kayıt tertibini tüm mükellef kümeleri için zarurî hale getirerek, vergi kayıp ve kaçağını minimum seviyeye indirebiliriz. Kayıp ve kaçağı teşvik eden, vergi sistemimizi bozan düzenlemeleri kaldırmamız gerekiyor. Bu nedenle TÜRMOB’un çeşitli platformlarda ortaya koyduğu görüşler de dikkate alınarak, daha adil bir vergi sisteminin oluşturulması ve vergi yükünün gelir elde eden bütün bölümlere daha adil olarak dağıtılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRMOB Lideri Kartaloğlu, kamusal hizmetlerin niteliği ve kalitesinin artmasının, vergiye karşı direnci azaltacak en kıymetli öge olduğunu bildirerek şunları kaydetti:

“Adil bir vergi sistemiyle toplanan vergilerin vatandaşa hizmet olarak dönmesi, toplumda vergi şuurunun artmasını sağlayacaktır. Türkiye’de muhasebe mesleğini temsil eden ve ülkemizin en saygın meslek örgütlerinden biri olan TÜRMOB, ülkemizin hukuk sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmayı ve ilgili tüm alanlarda teklifler sunmayı kamusal misyon kabul etmektedir. TÜRMOB, 120 bini aşkın üyesiyle ülkemizde işletmelerin, iktisadın ve kamu maliyesinin vazgeçilmezidir. Meslek mensupları verdikleri hizmetlerle süreçlerin kayıt altına alınması noktasında işletmelerimize bedel katarken, ilgili kamu otoriteleri ile işletmeler ortasında köprü vazifesi de görmektedirler. Temsilcisi olduğumuz meslek mensuplarının meselelerinin yanı sıra ülkemizin vergi ve toplumsal güvenlik sistemi ile paydaşı olduğumuz muhatap kurumlarımıza ait güzelleştirmeye açık ıslahat alanları konusunda katkı sunmaktan memnuniyet duyarız.”

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here