Ana sayfa Piyasalar MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13
0

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı İçin İdare Heyeti Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 19.02.2021
Genel Şura Tarihi 19.03.2021
Genel Şura Saati 16:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi,
2 – Şirket İdare Heyeti’nce hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2020 Yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2020 Yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – İdare Şurası üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi
6 – Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Konseyi’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
7 – Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması kuralıyla İdare Konseyi’nin Şirket Temel Mukavelesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. unsurunun değişikliği hakkındaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddedilmesi,
8 – İdare Şurası Üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin seçilmesi,
9 – Kurumsal İdare Unsurları yeterince İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 – İdare Konseyi üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince İdare Konseyi tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 – Bağış ve Sponsorluk Siyaseti’nin onaylanması, Şirket’in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Bildirimi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf – İlan Metni
EK: 3 Tadil Metni.pdf – Temel Kontrat Tadil Metni

Ek Açıklamalar
Gündemi ve vekalet formunu içeren genel konsey ilan metni ve gündem unsurları ile Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemelerine ahenk için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911209

BIST

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here