Ana sayfa Sektörler Yalova Makine OSB’de Yeşil Dönüşüm çalışmaları hızlandı

Yalova Makine OSB’de Yeşil Dönüşüm çalışmaları hızlandı

8
0

Direnç ÖZDEMİR / Yalova Makina İhtisas OSB İdare Konseyi Lideri

Ülkemizde 1961 yılında başlayan Organize Sanayi Bölgeleri uygulaması birçok basamaktan geçerek ve daima gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Kelam konusu gelişim değerlendirildiğinde yüklü olarak üretim/üretebilirlik üzerine odaklanıldığı gözlemlenmektedir. Lakin ilerleyen teknoloji ile birlikte değişen dünya konjonktürü bize göstermektedir ki yalnızca üretebiliyor olmak kâfi değildir. Ticaretin globalleşmesi ile artık daha süratli, kaliteli ve rekabetçi üretim kaidelerini oluşturmak kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizde uygulanan ve dünyaya da model olan Organize Sanayi Bölgeleri yapılarının bu değişeme ayak uydurması gerekmektedir.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak bölge planlamasını ve gelişimini yenilikçi bakış açısıyla bu çerçevede dizayn etmekteyiz. Böylece sanayicilerimizin üretimlerini ekonomik, toplumsal ve etraf koşullarının ortak paydasında gerçekleştirmesini sağlayarak, rekabetçi ortamda faaliyetlerine itimatla devam ettirecek sürdürülebilir şartların oluşturulması hedeflenmektedir.

Etrafa karşın üretim yapmanın sürdürülebilir olmadığının şuurundayız. Bu nedenle OSB’mizin üç temel (yerli, yeşil, yenilikçi) unsurunun biri etraf (yeşil) üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeşil OSB olmak için yalnızca ağaç dikmek ve arıtma tesisi yapmanın kâfi gelmeyeceğini, artık üretim faaliyetlerinin çevresel kısıtlara nazaran dizayn edildiğinin farkında olmakla birlikte yeşil büyümenin (dönüşümün) ilerleyen devirde daha da ön plana çıkacağını görmekteyiz.

Yeşil dönüşümün sağlanması kapsamında çalışmalarımız, bölge idaresi performansı, etraf performansı, ekonomik performans ve toplumsal performansların kıymetlendirilmesi ana başlıkları altında yürütülmektedir. Etraf performansı kapsamında; Yeşil OSB çalışmalarını yürütecek başka bir ünite kurmuş bulunmaktayız. Bölgemizde kuracağımız toplumsal donatı alanlarını ve fabrikaların inşaat/işletme evrelerini düşünerek; kaynakların verimli kullanılması, atıkların döngüsel iktisada kazandırılması için endüstriyel simbiyoz fırsatlarının kıymetlendirilmesi, atıkların idaresi konusunda entegre atık tesislerinin kurulması, iklim değişikliği ile çaba kapsamında yenilenebilir güç kullanımı ve güç verimliliğinin sağlanması, çevresel nezaret ve izleme ile ekolojik çeşitliliğin korunması üzerinde çalıştığımız ana hususlardır. Bu tarafta; yağmur sularının hem OSB genelinde hem de iştirakçi fabrikalarında toplayacak ve kullanacak alt yapı sisteminin tasarlanması, bölgeye hizmet edecek göletin oluşturulması için DSİ’den gerekli müsaadelerin alınması, kullanma suyu çizgilerinin akıllı su şebekeleri halinde planlanması, OSB içerisinde ağaç müzesi kurulması, çevresel kirliliğin izlenmesi ve tespiti için akredite Merkezi Etraf ve İSG laboratuvarının kurulması, atıkların idaresinin merkezi entegre atık tesisleri ile yönetilmesi, güç verimliliğine kıymet fabrika binalarının yeşil bina kriterlerine uygun olması, sokak aydınlatmalarının güneş güçle sağlanması gerçekleştirmek istediğimiz YEŞİL OSB ögelerinin bir kaçına örnek olarak gösterilebilir.

Sonuç olarak Yeşil OSB konusunda gayemiz, dünyadaki gelişmeleri yalnızca takip ederek izleyen değil, uygulayıcısı olan, örnek gösterilen ve istikamet veren pozisyonda yer alarak çalışmalarımızı devam ettirmektir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here