Ana sayfa Ekonomi Resmi Gazete’de bugün (24.02.2021)

Resmi Gazete’de bugün (24.02.2021)

12
0

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Ziyanlarının Tazmini Maksadıyla Kurulan Kurulun Çalışma Tarz ve Asılları (Karar Sayısı: 3564)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Misyon Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Şurası Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 3565)

–– Van İli, Muradiye İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Keçikıran Sor Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3566)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş yahut Tertiplerin Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 3567)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/130, 131, 132)

YÖNETMELİKLER

–– Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Döviz Durumunu Etkileyen Süreçlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine Ait Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– İş Sıhhati ve Güvenliğine Ait İşyeri Tehlike Sınıfları Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2006/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (Tebliğ No: 2007/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2007/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (Tebliğ No: 2013/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– Zarurî Karşılıklar Hakkında Bildirim (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2021/2)

KONSEY KARARI

–– Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde 195 Sayılı Kanun Kapsamında Yürürlükte Bulunan Mevzuatın Uygulanmasına Ait Genel Heyet Kararı (No: 215)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 Tarihli ve E: 2019/71, K: 2020/82 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/77, K: 2021/2 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here