Ana sayfa Piyasalar DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18
0

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 178.475.485 -8.785.549 169.689.936 169.689.936 -23.227.273 -23.227.273 416.144 -78.706.255 -38.252.547 -116.958.802 129.968.146 129.968.146
Transferler
-11.611.073 -11.611.073 -11.611.073 36.531.092 36.531.092
Devir Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735
Cari Devir 01.01.2020 – 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 186.706.735
Transferler
-11.107.225 -11.107.225 -11.107.225 31.314.722 -20.207.497 11.107.225
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.884.415 -5.884.415 -11.879.410 -11.879.410 133.569.666 133.569.666 115.805.841 115.805.841
Periyot Karı (Zararı)
133.569.666 133.569.666 133.569.666 133.569.666
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.884.415 -5.884.415 -11.879.410 -11.879.410 -17.763.825 -17.763.825
Periyot Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 206.135.515 -15.527.452 190.608.063 -48.096.431 -48.096.431 416.144 -74.033.007 133.569.666 59.536.659 302.512.576 302.512.576

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2020 – 31.12.2020 Evvelki Periyot 01.01.2019 – 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
255.072.635 160.502.535
Devir Karı (Zararı)
133.569.666 20.207.497
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
133.569.666 20.207.497
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.288.244 161.172.720
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
9-10 41.646.611 41.657.135
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.801.988 23.138.218
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.557.488 22.240.592
Stok Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.244.500 897.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.587.602 6.900.612
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.684.021 6.634.547
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-203.249 -232.301
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.106.830 498.366
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
70.702.904 104.278.208
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.030.968 -5.965.677
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
23 74.733.872 110.243.885
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.539.262 7.696.857
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
25 12.869.658 -22.583.201
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-859.781 84.891
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-859.781 84.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.763.367 -14.036.660
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.588.038 -2.816.767
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
350.951 2.192.547
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.938.989 -5.009.314
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.058.475 755.005
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.058.475 755.005
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-108.878.602 -7.777.006
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
498.388 1.119.106
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.472.601 -15.598.316
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.096.542 -23.697.405
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.376.059 8.099.089
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.269.780 698.575
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
259.886 -82.824
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
259.886 -82.824
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
30.078.134 8.416.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.182.959 1.249.092
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.182.959 1.249.092
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
259.094.543 167.343.557
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.086.224 -4.315.999
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -935.684 -2.525.023
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.867.312 -13.992.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.379.077 2.231.247
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.379.077 2.231.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.465.566 -22.189.402
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -19.405.457 -22.044.706
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -60.109 -144.696
Satış Hedefiyle Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 8.188.209 0
Alınan Faiz
4.030.968 5.965.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-228.284.419 -136.824.610
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 370.261.844 542.528.237
Kredilerden Nakit Girişleri
13 370.261.844 542.528.237
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
13 -508.477.476 -561.641.492
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
13 -508.477.476 -561.641.492
Bağlantılı Taraflardan Alınan Öteki Borçlardaki Azalış
343.305 -3.684.289
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-9.368.856 -8.261.981
Ödenen Faiz
-81.043.236 -105.765.085
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.920.904 9.685.447
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
494.381 141.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.415.285 9.826.689
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.042.245 19.215.556
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.457.530 29.042.245

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2020 Evvelki Devir 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.457.530 29.042.245
Ticari Alacaklar
436.387.680 384.485.877
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.629.643 12.223.841
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 422.758.037 372.262.036
Öteki Alacaklar
2.729.599 2.415.911
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
6 2.729.599 2.415.911
Stoklar
7 275.776.420 168.142.318
Peşin Ödenmiş Masraflar
2.660.984 3.014.101
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 2.660.984 3.014.101
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 935.684 2.182.959
Öbür Dönen Varlıklar
7.701.246 5.953.959
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
17 7.701.246 5.953.959
ORTA TOPLAM
776.649.143 595.237.370
Satış Emelli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 3.039.261 11.227.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
779.688.404 606.464.840
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.602.500 717.000
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.602.500 717.000
Öteki Alacaklar
23.134 25.634
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
6 23.134 25.634
Maddi Duran Varlıklar
9.a 424.244.257 443.224.785
Arazi ve Yerler
157.959.595 157.959.595
Binalar
85.938.621 89.342.344
Tesis, Makine ve Aygıtlar
131.266.625 146.128.421
Taşıtlar
462.272 666.615
Mobilya ve Demirbaşlar
38.368.571 44.173.904
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.248.573 4.953.906
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.b 6.851.683 12.712.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.260.485 14.950.827
Şerefiye
11 2.955.051 2.955.051
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 14.305.434 11.995.776
Peşin Ödenmiş Masraflar
66.462 211.733
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 66.462 211.733
Öteki Duran Varlıklar
338 338
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ait Başka Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
450.048.859 471.843.157
TOPLAM VARLIKLAR
1.229.737.263 1.078.307.997
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
173.476.716 190.813.009
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 173.476.716 190.813.009
Banka Kredileri
173.476.716 190.813.009
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
122.465.284 155.994.466
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4-13 0 633.429
Banka Kredileri
0 633.429
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 122.465.284 155.361.037
Banka Kredileri
120.007.392 148.406.481
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
2.457.892 6.954.556
Ticari Borçlar
378.003.286 244.903.665
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
4 104.840.348 62.438.366
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 273.162.938 182.465.299
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
15 5.599.021 4.329.241
Öteki Borçlar
4.770.057 4.166.866
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
4 1.502.126 1.158.821
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
6 3.267.931 3.008.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.337.462 30.259.328
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 60.337.462 30.259.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.259.771 3.164.228
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
15 807.074 615.112
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.452.697 2.549.116
ORTA TOPLAM
749.911.597 633.630.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.911.597 633.630.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.996.941 223.814.218
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-13 0 29.701.000
Banka Kredileri
0 29.701.000
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 120.996.941 194.113.218
Banka Kredileri
117.467.269 187.536.387
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
3.529.672 6.576.831
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.620.988 25.859.633
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
15 36.620.988 25.859.633
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 19.695.161 8.296.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.313.090 257.970.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
927.224.687 891.601.262
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
302.512.576 186.706.735
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 100.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
190.608.063 207.599.703
Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
190.608.063 207.599.703
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
9 206.135.515 217.242.740
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
15 -15.527.452 -9.643.037
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.096.431 -36.217.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
-48.096.431 -36.217.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
416.144 416.144
Yasal Yedekler
18 416.144 416.144
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
-74.033.007 -105.347.729
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
133.569.666 20.207.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.512.576 186.706.735
TOPLAM KAYNAKLAR
1.229.737.263 1.078.307.997

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 31.12.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.12.2019
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
19 1.480.792.906 1.134.431.323
Satışların Maliyeti
19 -978.299.599 -774.035.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
502.493.307 360.395.397
BRÜT KAR (ZARAR)
19 502.493.307 360.395.397
Genel İdare Sarfiyatları
20 -59.299.541 -55.556.466
Pazarlama Sarfiyatları
20 -146.737.286 -131.916.180
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
20 -24.916.031 -23.537.494
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
21 21.528.106 141.477.295
Temel Faaliyetlerden Öteki Masraflar
21 -76.238.379 -167.731.042
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
216.830.176 123.131.510
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 921.538 229.117
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
22 -61.757 -314.008
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
217.689.957 123.046.619
Finansman Gelirleri
23 20.955.394 10.349.209
Finansman Sarfiyatları
23 -92.206.027 -135.771.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
146.439.324 -2.375.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.869.658 22.583.201
Devir Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -342.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -12.869.658 22.925.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
133.569.666 20.207.497
DEVİR KARI (ZARARI)
133.569.666 20.207.497
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
133.569.666 20.207.497
Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal pahası 1 Kr Olan 100 Adet Hisse Başına Kayıp (Kazanç) 26 1,33570000 0,20210000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-5.884.415 49.520.840
Maddi Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
0 58.226.660
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
15 -7.355.520 -1.071.860
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
1.471.105 -7.633.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Tesiri
25 0 -7.848.332
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları), Vergi Tesiri
25 1.471.105 214.372
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
-11.879.410 -12.989.748
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.879.410 -12.989.748
Yabancı Para Çevrim Farklarından Yararlar (Kayıplar)
-11.879.410 -12.989.748
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.763.825 36.531.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.805.841 56.738.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
115.805.841 56.738.589

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913727

BIST

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here