Ana sayfa Ekonomi Resmi Gazete’de bugün (04.03.2021)

Resmi Gazete’de bugün (04.03.2021)

19
0

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Temeller (Karar Sayısı: 3585)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3586)

–– Gençlik ve Spor Bakanlığının Ulusal ve Milletlerarası Sportif Faaliyetlerine Ait Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği

–– Ülkemizde Yapılacak Memleketler arası Gençlik ve Spor Tertiplerine Ait Özel Hesap Yönetmeliği

–– Güç Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Asılları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Müddetli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Hayat Uzunluğu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİ

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Ait Karar

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2021 Tarihli ve 2018/12600 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2021 Tarihli ve 2018/33546 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here