Ana sayfa Sektörler Sağlık Bakanlığı için normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi

Sağlık Bakanlığı için normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi

17
0

Sıhhat Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yeni tip koronavirüs (COVID-19) kapsamında olağanlaşma süreci ve alınacak önlemler belirlendi.

İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, “COVID-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında olağanlaşma ve alınacak tedbirler” başlıklı resmi yazı yayımlandı.

Resmi yazıya nazaran, Cumhurbaşkanlığınca, COVID-19 salgını ile uğraş gayesiyle yürürlüğe konulan 26 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlara Esnek Çalışma Metotlarının Uygulanmasına Ait “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” bahisli genelge yürürlükten kaldırıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının olağan nizam ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağına yönelik düzenlemeye yer verilen genelge ise 1 Mart 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kelam konusu genelge ile çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici takım ve durumunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sıhhat Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari müsaadeli sayılacak.

İdari müsaadeli sayılanlar, bu müddette misyonlarını fiilen yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve toplumsal hak ve yardımları ile öbür özlük hakları gizli kalacak. Bu işçi, amirinin müsaadesi dışlında misyon mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine muhtaçlık duyulanlar çağrıldıkları anda vazifelerine dönecek.

COVID-19 salgını ile gayret sürecinde, Sıhhat Bakanlığınca, gerek kamu sıhhat hizmetinin verildiği sıhhat tesislerinde gerekse de merkez ve taşra teşkilatında vazifeli işçinin enfekte olma riskini en aza indirebilmek ve çabanın sağlıklı, kesintisiz, faal, ve kâfi sayıda uğraşta deneyim kazanmış işçi eliyle yürütülebilmesini teminen birçok alanda düzenleme yapılarak teşkilatlara ve kamuoyuna duyuruldu.

“Bütün işçi tam vakitli olarak mesailerine devam edecek”

Gelinen süreçte, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca, salgınla gayret kapsamında yapılan çalışmalar ve alınan önlemler sonucunda COVID-19 salgınının kamu sıhhati için önemli bir tehdide dönüşmesi tehlikesinin denetim altına alındığı vurgulanan resmi yazıya nazaran, bu çerçevede Sıhhat Bakanlığınca yayımlanan daha evvelki genel yazılar yürürlükten kaldırıldı ve “yeni denetimli normalleşmeye” uygun düzenlemeler yapıldı.

Resmi yazıda, istihdam biçimine bakılmaksızın Sıhhat Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan işçiyle ilgili düzenlemeler şu biçimde yer aldı:

“- COVID-19 hastalığı için risk kümesinde olan kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları, Bakanlık merkez teşkilatında ünite amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, vilayetlerde İl Sıhhat Müdürü, ilçelerde Vilayet Sıhhat Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sıhhat Müdürü/Toplum Sıhhati Merkezi Lideri ve sıhhat tesislerinde ise Başhekimliklerce kıymetlendirilerek idari müsaadeli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecek.

– Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 2 Haziran 2020’deki genel yazıları uyarınca, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında misyon yapan gebe işçiye, hamileliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan müddet içerisinde idari müsaade verilmesi uygulamasına devam edilecek.

– Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte vazifesinden çekilme (istifa) talebinde bulunan çalışanın talepleri kabul edilmeyecek.

– İşçinin talebi halinde, 27 Kasım 2020’deki genel yazımız ile durdurulan, eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, tahsil durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan kaynaklı atamalara müsaade edilecek.

– 27 Ağustos 2020 tarihli ‘esnek çalışma’ bahisli genel yazımız yürürlükten kaldırılmış olup Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında misyon yapan bütün işçi, 2 Mart 2021’de tam vakitli olarak mesailerine devam edecek. Gerektiğinde vilayetlerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenmesi halinde mesai konusunda bu saatlere riayet edilecek.

– Bakanlığımız uhdesinde vazife yapmakta iken öteki kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden çalışana, muvafakat verilmesi uygulamasına müsaade edilecek. İstanbul’a yönelik 6 Nisan 2020’deki ‘personel hareketleri’ bahisli genel yazımız yürürlükten kaldırıldı.

– Sıhhat hizmetinin sunumunda artan acil bir gereksinim olması halinde, idari müsaadeli sayılan çalışanın, mezkur müsaadelerinin sonlandırıp misyonlarına dönmelerinin sağlanmasına ait olarak kurum amirlerine yetki verilmiş olup, bu kapsamda müsaade kullanan çalışana zorlayıcı sebepler dışında ikamet ettikleri vilayet dışına çıkmamaları bildirilecek.

– Kamu sıhhat hizmetinde muhtaçlık duyulan durumlarda Bakanlığımızca zarurî olarak vilayetler ortası süreksiz görevlendirilen (resen) işçinin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

– Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün çalışanın maske kullanması, çalışma yerleri, yemekhane, servisler ve toplumsal alanlarda gerekli aralığın ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte süreçlerinin yapılması konusunda kurum amirlerince gerekli önlemler alınacak.”

Resmi yazıyla COVID-19 salgını ile çaba sürecinde Mart 2020’den itibaren yürürlüğe konulan bütün genel yazılar yürürlükten kaldırıldı.

Kelam konusu resmi yazı, Türkiye genelinde tüm vilayet sıhhat müdürlüklerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumuna ve Türkiye Hudut ve Kıyılar Genel Müdürlüğüne gönderildi.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here