Ana sayfa Piyasalar VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28
0

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Karlar (Kayıplar)
Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 18.270 352.883 -371.153 -18.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.503 -15.092 -43.595 -43.595 144.346 5.859 5.859 2.356 2.356 152.561 28.503 324.047 352.550 461.516 27.485 489.001
Periyot Karı (Zararı)
-28.503 -28.503 -28.503 0 0 0 28.503 324.047 352.550 324.047 27.803 351.850
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.092 -15.092 -15.092 144.346 5.859 5.859 2.356 2.356 152.561 137.469 -318 137.151
Kar Hisseleri
-27.345 -27.345
Devir Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Cari Devir 01.01.2020 – 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Transferler
-37.466 -37.466 -37.466 -88 361.601 -324.047 37.554
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.303.760 -32.359 1.271.401 1.271.401 205.960 -39.114 -39.114 7.009 7.009 173.855 1.772.599 1.772.599 3.217.855 90.266 3.308.121
Devir Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.772.599 1.772.599 1.772.599 134.638 1.907.237
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
1.303.760 -32.359 1.271.401 1.271.401 205.960 -39.114 -39.114 7.009 7.009 173.855 0 0 1.445.256 -44.372 1.400.884
Kar Hisseleri
-9.601 -9.601
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
-5.757 -61.701 2.167 -59.534 -59.534 105 105 105 228.422 228.422 163.236 183.867 347.103
Devir Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2020 – 31.12.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.261.556 3.104.493
Devir Karı (Zararı)
1.907.237 351.850
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
1.907.237 351.850
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.607.653 2.276.037
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16 753.032 626.954
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24.398 68.217
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 33.473 46.752
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.075 21.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
239.332 61.441
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 48.939 42.010
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.286 -21.121
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 78.894 11.594
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 107.213 28.958
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
353.416 611.741
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -543.927 -534.325
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
28 897.343 1.146.066
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-180.498 173.969
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
135.391 -150.890
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
135.391 -150.890
Özkaynak Formülüyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
224.902 234.719
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
30 32.044 -37.937
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.783 -7.582
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-56.783 -7.582
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
5 82.419 695.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.206.687 504.259
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -9.561 -3.020
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.007.857 101.941
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.337 -1.213
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.048.194 103.154
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.238 9.639
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -111.238 9.639
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.229.892 3.556
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
12 -140.296 -15.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.987.409 327.248
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.771 3.466
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.965.638 323.782
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 45.513 95.039
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.877 -355
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
1.877 -355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.358 -14.442
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
-49.104 -30.574
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
306.462 16.132
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.308.203 3.132.146
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -19.197 -16.294
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -27.450 -11.359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.170.053 -2.702.582
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara Ait Nakit Girişleri
279.926 0
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-95.116 -17.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
280.603 13.826
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
280.603 13.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-927.156 -685.446
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -654.366 -481.422
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -272.790 -204.024
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.708.310 -2.013.122
Bağlantılı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -1.708.310 -2.013.122
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
493.333 -389.963
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.986.459 6.674.923
Kredilerden Nakit Girişleri
7 10.886.459 6.674.923
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 100.000 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-10.042.972 -6.313.561
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -10.042.972 -6.313.561
Bağlantılı Taraflardan Alınan Başka Borçlardaki Artış
13.247 6.426
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-116.773 -85.948
Ödenen Temettüler
8 -9.601 -27.345
Ödenen Faiz
-880.954 -1.178.783
Alınan Faiz
543.927 534.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
584.836 11.948
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
7 304.820 -7.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
889.656 4.078
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.283.040 2.278.962
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.172.696 2.283.040

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2020 Evvelki Periyot 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.201.571 2.394.334
Ticari Alacaklar
5.412.504 3.372.832
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
8 15.473 55.810
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.397.031 3.317.022
Başka Alacaklar
637.914 800.384
Bağlantılı Taraflardan Öteki Alacaklar
8 278.551 550.383
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
10 359.363 250.001
Türev Araçlar
111.789 45.487
Alım Satım Gayeli Türev Araçlar
32 105.345 42.291
Riskten Korunma Maksatlı Türev Araçlar
32 6.444 3.196
Stoklar
11 4.061.469 2.833.115
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
230.086 89.674
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
12 230.086 89.674
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 2.197 7.259
Başka Dönen Varlıklar
119.997 65.496
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
22 119.997 65.496
ORTA TOPLAM
13.777.527 9.608.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.777.527 9.608.581
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 79.502 69.941
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 79.502 69.941
İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
13 923.330 974.192
Ticari Alacaklar
2.307 67.595
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
8 768 768
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.539 66.827
Öbür Alacaklar
5.968.570 3.986.552
Bağlantılı Taraflardan Öteki Alacaklar
8 5.961.187 3.981.045
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
10 7.383 5.507
Maddi Duran Varlıklar
4.815.797 3.452.328
Arazi ve Emlak
14 1.145.890 635.564
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 135.762 125.506
Binalar
14 2.113.319 1.428.183
Tesis, Makine ve Aygıtlar
14 1.284.840 1.115.091
Taşıtlar
14 1.074 2.705
Mobilya ve Demirbaşlar
14 88.842 78.708
Özel Maliyetler
14 8.006 12.276
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 38.064 54.295
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 199.761 163.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
907.508 815.521
Şerefiye
17 196.568 197.793
Öbür Haklar
16 29.044 15.779
Etkinleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 609.948 528.242
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 71.948 73.707
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
73.380 73.496
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
12 73.380 73.496
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 321.146 230.498
Başka Duran Varlıklar
22 9.590 9.925
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
22 9.590 9.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.300.891 9.843.824
TOPLAM VARLIKLAR
27.078.418 19.452.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.047.824 5.830.835
Bağlantılı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.644 7.368
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 12.644 7.368
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.035.180 5.823.467
Banka Kredileri
7 2.887.146 5.766.814
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
7 94.589 56.653
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 53.445 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.933.163 1.411.361
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.933.163 1.411.361
Banka Kredileri
7 3.933.163 1.411.361
Ticari Borçlar
8.060.078 6.127.709
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
8 29.601 7.830
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.030.477 6.119.879
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
21 245.568 200.055
Öbür Borçlar
71.923 56.799
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
8 69.442 56.195
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
2.481 604
Türev Araçlar
32 303.178 52.592
Alım Satım Hedefli Türev Araçlar
135.768 42.532
Riskten Korunma Maksatlı Türev Araçlar
167.410 10.060
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
30 10.554 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 745.810 582.081
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
745.810 582.081
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 706.190 391.043
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
706.190 391.043
ORTA TOPLAM
17.124.288 14.652.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.124.288 14.652.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.833.675 568.081
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.333 15.759
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 20.333 15.759
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.813.342 552.322
Banka Kredileri
7 1.657.777 456.424
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
7 105.185 95.898
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 50.380 0
Ticari Borçlar
61.787 6.747
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 61.787 6.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
298.808 201.953
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
21 226.307 156.116
Başka Uzun Vadeli Karşılıklar
19 72.501 45.837
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 333.362 233.589
Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
964 9.649
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
964 9.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.528.596 1.020.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.652.884 15.672.494
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
7.071.747 3.690.656
Ödenmiş Sermaye
23 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
98.019 103.776
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.449.676 1.275.275
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
2.449.676 1.275.275
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.514.867 1.310.274
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
29 -65.191 -34.999
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
580.551 406.591
Yabancı Para Çevrim Farkları
612.892 406.932
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
29 -43.776 -4.662
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
-43.776 -4.662
Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkarları (Kayıpları)
11.435 4.321
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Yararlar (Kayıplar)
23 11.435 4.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.091 67.179
Yasal Yedekler
23 67.091 67.179
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
23 1.080.040 490.017
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
1.772.599 324.047
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
353.787 89.255
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.425.534 3.779.911
TOPLAM KAYNAKLAR
27.078.418 19.452.405

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2020 – 31.12.2020 Evvelki Periyot 01.01.2019 – 31.12.2019
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
24 21.546.180 17.174.123
Satışların Maliyeti
24 -15.527.830 -12.896.358
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.018.350 4.277.765
BRÜT KAR (ZARAR)
6.018.350 4.277.765
Genel İdare Masrafları
26 -505.628 -401.822
Pazarlama Sarfiyatları
26 -2.328.754 -1.905.221
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
26 -335.131 -261.830
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
27 1.565.719 1.197.610
Temel Faaliyetlerden Başka Masraflar
27 -2.468.334 -1.631.561
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
1.946.222 1.274.941
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
13 -224.902 -234.719
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.721.320 1.040.222
Finansman Gelirleri
28 3.309.067 2.282.672
Finansman Sarfiyatları
28 -3.091.106 -3.008.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.939.281 313.913
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.044 37.937
Devir Vergi (Gideri) Geliri
30 -51.208 -14.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 19.164 52.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
1.907.237 351.850
DEVİR KARI (ZARARI)
1.907.237 351.850
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
134.638 27.803
Ana Paydaşlık Hisseleri
1.772.599 324.047
Hisse Başına Kar

Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Nominal Bedeli 1 kr olan 100 adet Hisse Başına Kazanç(TL) 31 5,28000000 0,97000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
1.271.401 -15.440
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
1.389.947 0
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-40.449 -19.300
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-78.097 3.860
Maddi Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Tesiri
-86.187 0
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları), Vergi Tesiri
8.090 3.860
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
173.855 152.591
Yabancı Para Çevrim Farkları
205.960 144.346
Yabancı Para Çevrim Farklarından Çıkarlar (Kayıplar)
205.960 144.346
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
8.761 3.020
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Çıkarlar (Kayıplar)
8.761 3.020
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.893 7.550
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kay

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here