Ana sayfa Ekonomi Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren ‘torba kanun teklifi’ TBMM’de kabul edildi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren ‘torba kanun teklifi’ TBMM’de kabul edildi

13
0

TBMM Genel Şurasında taşınabilir telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile hamile hayvanların kesite sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nda alan kılavuzlarının misyon yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Nakliyecilik AŞ’nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek maddeleşti.

Kabul edilen yasaya nazaran, Seyhan Irmağı’nda 1949 ile 1951 yıllarında yaşanan taşkınlar nedeniyle binalarını boşaltmak durumunda kalanlara, üzerinde bina yapmak üzere DSİ tarafından tahsis edilen yerlerin mülkiyetinin rayiç bedeli üzerinden direkt satışını yapmaya arazi maliki yönetim yetkili olacak.

Direkt satış talep eden şahıslar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin akabinde 6 ay içinde valiliğe müracaat edecek. Müracaat mühletinin sonunda tüm başvuranların hak sahipliği, ilgili valilik bünyesinde oluşturulacak komite tarafından pahalandırılacak ve hak sahiplik durumları tespit edilecek. Tespit sonuçları başvuranlara bildiri edilecek.

15 Mart 2020’den sonra ihalesi yapılmış lakin uygulama kontratı imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ait özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da borç üstlenim muahedesinde taraf olabilecek.

Akşehir Gölü’nün Konya Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı kesitinde, 1970’li yıllardan itibaren yapılan kadastro çalışmalarıyla şahıslara ilişkin mülkiyetler ile kadastro harici bırakılmasına karar verilen yerlere ait düzenleme yapılacak. Bu kapsamda 4 Ocak 2019 tarihli kıyı kenar çizgisi dikkate alınarak kelam konusu taşınmaz maliklerinin mülkiyet meseleleri çözümlenecek.

Taşınabilir telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinde yer alan ilgili ödeneklerin, kozmik hizmet ödemelerinin yapılabilmesini teminen yıl içinde Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu bütçesine aktarılabilmesine imkan sağlanacak.

Bu kapsamda, milletlerarası örneklere uygun halde, üniversal hizmet yükümlüsünün belirlenmesine yönelik prosedürlerin çeşitlendirilmesi, kozmik hizmet yükümlüsünün birden fazla işletmeci ortasından belirlendiği hallerde net maliyet hesabına temel teşkil edecek tekniğin tanımlanması, kozmik hizmet yükümlülerine üniversal hizmet işine ait bedelin yüzde 30’una kadar avans ödenebilmesi ve ortalama 18 ayı bulan ödeme dönemlerinin kısaltabilmesine imkan tanınması amaçlanıyor.

Ayrıyeten üniversal hizmet kapsamında yürütülecek projelerde, mecburî hallerde altyapı heyetimi gerektiren işlerde kozmik hizmet yükümlüsü olma kuralı aranmayabilecek.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Besin ve Yem Kanunu’nda yapılan değişiklikle, “hayvan sıhhati, hayvan refahı ve zootekni ile ilgili yaptırımlar” yine düzenleniyor.

Düzenlemeyle, işletme başına uygulanan idari para cezalarının hayvan başına uygulanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen asıllara uygun olarak hayvanlarını tanımlatmayan, hayvanlarını kayıt altına aldırmayan ve gerekli bildirimlerde bulunmayan hayvan sahiplerine, sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 50 lira, koyun ve keçi tipi hayvanlar için hayvan başına 5 lira, başka hayvan tipleri için hayvan başına 50 lira, işletmelerini kayıt altına aldırmayan ve kayıt tutmayan hayvan sahiplerine ise işletme başına 200 lira idari para cezası verilecek.

Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçiler, nakil sırasında yakalanmaları halinde hamile hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar hariç olmak üzere tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilecek ve sahibine teslim edilecek.

Tanımlattırılmamış hamile hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanmaları durumunda kestirilmeyecek, sahibinin bilgisi dahilinde karantina altına alınacak. Karantinayla ilgili hususlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

TCDD’nin kimi yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan finansman açıklarının ve TCDD Nakliyecilik AŞ’ye yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıklarının sermayesine mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi müddeti 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu süreyi 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nda alan kılavuzlarının misyon yapmaya devam edebilmelerine yönelik düzenleme yapılacak. Bu kapsamda kanuna “alan kılavuzu” tarifi eklenecek.

Alan kılavuzu, “Tarihi Alan Başkanlığınca belirlenen yol ve temellere nazaran başkanlıkça düzenlenen kurs ve imtihan sonucunda başarılı olan ve yetkilendirilen, ziyaretçilere Tarihi Alan ve Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgi veren kişi”yi tabir edecek.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here