Ana sayfa Ekonomi Resmi Gazete’de bugün (11.03.2021)

Resmi Gazete’de bugün (11.03.2021)

14
0

YASAMA KISMI

KANUNLAR

7282 Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Muahedeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Kalkınma İş Birliği Muahedesi ve Muahedede Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7284 Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Ortasında Su Alanında Mutabakat Zaptı ve Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7285 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Ortasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Ait Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7286 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Balıkçılık ve Deniz İktisadı Alanında İş Birliği Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7287 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Ortasında Denizcilik Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7288 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şili Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Hava Ulaştırma Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7289 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükûmeti Ortasında Askerî Çerçeve Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7290 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti Ortasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7291 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Ortasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına Ait Muahede ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Ortasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına Ait Anlaşma’nın 9/7’nci Unsurunun Değiştirilmesine Ait Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7293 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Ortasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7294 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Uğraş Mukavelesi Sekretaryası Ortasında Ankara Teşebbüsünün Uygulanmasına Ait Muahede ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Uğraş Mukavelesi Sekretaryası Ortasında Ankara Teşebbüsünün Uygulanmasına Ait 4 Nisan 2016 Tarihinde Bonn’da İmzalanan Muahedeyi Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7295 Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolüne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7296 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Ortasında Gemiadamı Evraklarının Karşılıklı Tanınmasına Ait Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARI

1280 Bayana Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Taraflarıyla Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Emeliyle Bir Meclis Araştırması Komitesi Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Jandarma Genel Komutanlığı İşçisinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Genel Eser Güvenliği Yönetmeliği

–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/46 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/47 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/48 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/49 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/50 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/51 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/52 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/53 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/54 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/55 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/56 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/57 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/58 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/59 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/60 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/61 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/62 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/63 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/64 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/65 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/66 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/67 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/68 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/69 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/70 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/71 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/85 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/72 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/73 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/74 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here