Ana sayfa Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı

17
0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasının merakla beklediği iktisat ıslahat paketini, Haliç Kongre Merkezi’nde açıkladı. Çalışmanın özünde ekonomiyi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde büyütmenin yer aldığını belirten Erdoğan, “İkide bir ‘Fiyat istikrarı, fiyat istikrarı’ diyorlar ya. Onu artık bir kenara koyduk. Artık yeni devir bu 4 temelin üzerine bina edilecek” dedi.

Erdoğan, yakın tarihe baktıklarında iktisatların en çok siyasi istikrarsızlıklardan ve itimat ikliminden etkilendiğini gördüklerini vurguladı. Türkiye’yi istikrar ve inanç aslına nazaran büyütmenin, güçlendirmenin gayretini verdiklerini söyleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi‘ne de bu nedenle geçtiklerini söyledi.

Erdoğan, yeni hükümet sistemiyle Türkiye’yi bu kırılgan siyasi iklimden kurtardıklarını söz etti. “Milletin yarısından fazlasının dayanağını alarak vazifeye gelen hiçbir yöneticinin ülkenin çıkarlarına alışılmamış hareket etme, insanlarımızı ayrıştırma, dışlama bahtı yoktur” diyen Erdoğan, “Demokratik ve ekonomik kalkınmanın kaidelerinden biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve global krizlere karşın gücünü koruduğunu belirterek şunları kaydetti:

  • “Hedeflerine yürümeyi sürdürebiliyorsa işte bu yüzden. İnşallah yeni ve sivil anayasayla birlikte bu tarafta muhtaçlık duyulan birtakım adımları atacağız. Koronavirüs salgını hem 18 yılda ülkemizde kurduğumuz güçlü altyapının ve hükümet sistemimizin sınaması olmuştur. Hamdolsun her alanda bu sınamayı muvaffakiyetle verdik. Elbette külfetler yaşadık, yaşıyoruz. Hiçbiri üstesinden gelemeyeceğiz külfetler değildir.”

‘Hiçbir insanımızı çaresiz ve tek başına bırakmadık’

Tüm dünyayı tesiri altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinen Erdoğan, 100’ün üzerinde ülkenin hala aşıya erişemediğini söyledi. Bunun dünyadaki eşitsizliğin ve adaletsizliğin çarpıcı bir örneği olduğunu söyleyen Erdoğan, “Halbuki aşı ve ilaç adil bir biçimde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı ortadadır” dedi. Erdoğan, bu mevzuda Türkiye’de yapılanlarla ilgili de şöyle bilgi verdi:

  • “Peki Türkiye ne yapıyor? Kendini nasıl farklılaştırdı? Karşılığımız çok kolay. Öncelikle hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Elimizdeki imkanları, kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm dostlarımız ve kardeşlerimizle paylaştık. Adil toplumsal güvenlik sistemimiz sayesinde hiçbir insanımızı çaresiz ve tek başına bırakmadık.”

Türkiye’nin salgına karşın 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdüğünü hatırlatan Erdoğan, “G20 ülkeleri ortasında iktisadını gerçek olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olarak Çin’in akabinde ikinci sırada yer alıyoruz. Yılın ikinci yarısında aldığımız önlemler ve dayanak paketlerimiz sayesinde dünyada iktisadını büyütebilen ender ülkelerden biri olmayı başardık. Öbür yandan üzerine daha güçlü halde odaklanmamız gereken konular olduğunu biliyoruz. Ülkemizi güçlendirecek ıslahatları hayata geçirecek adımları hiç tereddüt etmeden atıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, geçen haftalarda İnsan Hakları Aksiyon Planını‘nı açıkladıklarını hatırlatarak “Bugün de ekonomik reformlarımızı kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Sorun gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan tahliller getiriyoruz. Bugüne kadar hiçbir sorunu halının altına süpürmedik, görmezden gelmedik” tabirini kullandı.

Türkiye’nin salgın sonrası, bilhassa bu devrin ekonomik yapılanmasına uygun biçimde, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyümeyi kesinlikle sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, “Büyümenin toplumun her bölümünün refahını artıracak formda gerçekleşmesi olmazsa olmazımızdır” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, ıslahatları şöyle açıkladı:

‘Halkın her bir kuruş verginin nereye harcandığını görmesi için bunu temin ediyoruz’

 – Harcama disiplini konusunda önceliği bütçe siyasetlerine veriyoruz. Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Döner sermayeleri göden geçiriyor verimli olmayanları kapatıyor ve başkalarını de kademeli formda merkezi idare bütçesine meclis kontrolü kapsamına alıyoruz. Özel hesap uygulamalarını acil ve zarurî olanlarla sonlandırarak bu kriterleri karşılamayanları kademeli olarak kaldırıyoruz. Böylelikle birlik prensibini güçlendirmiş oluyoruz.

 – Şeffaflığı artırmak gayesiyle bütçe sonuçlarını 3 ayda bir kamu maliyesi raporu ile milletimizle paylaşıyoruz. Halkın her bir kuruş verginin nereye harcandığını görmesi için bunu temin ediyoruz.

‘Kamuda taşıt harcama alanlarında sınırlama getiriyoruz’

 – Kamu yönetimlerinde tasarrufu yaygınlaştıracak tedbirleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama üzere harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir gereği olarak kamu kurumlarının teşkilatlanmasını idare verimliliği ve aktifliği çerçevesinde güçlendiriyoruz.

 – Kamu çalışanı ile ilgili iş ve süreçlerin tek bir yönetim tarafından yürütülmesini sağlıyoruz. Merkezi idarenin yanı sıra mahallî idarelerle de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz. Mali yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek ve borç stokunun artmasını önleyecek düzenlemeler yapıyoruz.

‘Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacağız’

 – Döviz cinsi borçların toplam borç stoğu içerisindeki hissesini düşürüyoruz. Yüklü olarak kendi paramızla borçlanacak TL cinsi senetleri kullanacağız. Borçlanmanın ortalama vadesini piyasa kurallarına uygun formda artırıyoruz. Hazine nakit idaresini daha güçlü hale getiriyoruz. Hazine dışında kalan kurumların hesabını tek hesapta toplayarak nakit verimliliğini sağlıyoruz.

‘Basit yordamda vergilendirilen iş yerleri gelir vergisinden muaf tutulacak’

 – Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Kolay metotta vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci üzere yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

 – Mükelleflerin noter tasdiki ve koruma yükümlülükleri hafifletilmiş olacak. Vergi cezalarında uzlaşıları genişletiyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız.

‘Kamu özel işbirliği kanununun çıkarılmasını planlıyoruz’

 – Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Dijital vergi asistanı sistemini devreye alıyoruz. İkili vergilendirmeyi tedbire mutabakatlarını revize ediyoruz. Kamuya müddetinde ödenmeyen borçların tek bir yönetim tarafından tahsil edilmesini sağlayarak problemlere tahlil getiriyoruz.

 – Kamu özel işbirliği kanununun çıkarılmasını planlıyoruz. Kamu iktisadi teşebbüslerimizi günün gereksinimleri ışığında ıslahata tabi tutmak üzere bir çalışma başlatıyoruz. Gayemiz güçlü ve rekabetçi global şirketler çıkarmak.

 – Kamu maliyesi ıslahatları sayesinde pek çok ülkeden olumlu istikamette ayrışarak yeni bir muvaffakiyet öyküsü yazmakta kararlıyız. Bütçe açığı amacına mali disiplinden taviz vermeden ulaşacağız. Bütçede var olan mali alanı genişleterek salgın vb. olağanüstü durumlarda gereksinimleri karşılamak için kullanacağız.

‘Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır’

 – Amacımız tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır. Vatandaşlarımızın günlük hayatını etkileyen enflasyonla çabayı birinci sefer vermiyoruz. Enflasyondaki yükselmenin hem yapısal hem dönemsel sebepleri var. Ülkeler bu sene dünya genelinde beklenen kuraklık ve salgının sürüyor olması nedeniyle besin stoklarını artırma eğilimindeler.

 – Erken İhtar Sistemi üzerinden, bilhassa üretim, toptan ve perakende etabında besin zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacak. Anlık data akışı sayesinde karar alma süratimiz artacak. Besin tarafında kayıp ve israfın önüne geçilmesi için de harekete geçiyoruz. Ülkemizde yılda 19 milyon ton besin israfı var. Hizmet bölümünde işletme başına israf yılda 4 tonun üzerinde. Bu gidişata dur demek için harekete geçiyoruz. 

 – Dijital tarım pazarı sayesinde her ölçekteki çiftçi eseri için pazar bulabilecek. Zerzevat ve meyvede zaiyatı azaltan soğuk zincirleri destekliyoruz. Besin bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırıyoruz. Ziraî üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için kontratlı tarım sistemleri geliştiriyoruz. İşlenmemiş besin fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinde katkı sağlayacak hal yasası ile ilgili çalışmaları süratle tamamlıyoruz

 – Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine amaç enflasyona nazaran yapılacak.

’18 yaş altındaki çocuklarımızın Ferdî Emeklilik Sistemi’ne girebilmesinin önündeki mahzurları kaldırıyoruz’

 – Sandık, vakıf ve dernek üzere kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 yılı sonuna kadar Kişisel Emeklilik Sistemi‘ne transferine imkan veriyoruz. Ayrıyeten sistemi eğitim, sıhhat ve hayat sigortaları üzere çeşitli tasarruf eserleriyle entegre ederek, uygun maliyetler ve devlet takviyeleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

 – Kişisel Emeklilik Sistemi’ni çok daha geniş kesitlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25’ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki manileri kaldırıyoruz.

‘Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve türel altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz’

 – Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan TROY‘u, başka bir şirket çatısı altına alıyoruz. Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve tüzel altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

 – Üretken, kabiliyetli ve kıpır kıpır bir gençliğimiz var. Bu evlatlarımızın istihdamını artırmak ve yeteneklerini geliştirmek için kollarını sıvıyoruz. Mesleksel eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak maksadıyla çocuklarımızın kalfalık devrinde aldığı fiyatları artıyoruz. Bu evlatlarımızın fiyatlarını üstleniyor ve sanayicimizin üstündeki yükü kaldırıyoruz. Vilayet il sektörel marifet haritaları oluşturuyoruz.

 – İstihdam oluşturan firmalar, bankalardan çok daha düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacaklardır. İlave istihdam sağlayan için firmalar birinci 6 ayı ödemesiz 100 bin lira kredi kullanabilecek. İstihdam oluşturan bankalar kredi kullanmak imkanına kavuşacaktır.

‘TÜİK’i bağlantılı kuruluş haline dönüştürüyoruz’

 – Yapısal reformlarımızın birincisini kamuda yapıyoruz. Birincisi Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak İktisat Uyum Heyeti, ikincisi Finansal İstikrar Komitesi‘dir. En üst seviye kamu vazifelerine atanmada aranan mesleksel kaideleri güçlendiriyoruz. 

​ – TÜİK‘i alakalı kuruluş haline dönüştürüyoruz. Yatırımcıların kamu uygulamalarından kaynaklanabilecek risklerini en aza indirerek, asli işlerine, yani yatırım, üretim ve istihdama odaklanmalarını sağlıyoruz. Yatırım uyuşmazlığı kurumunu faaliyete geçiriyoruz. Bu sayede yatırımcının yönetimle karşılaştığı sıkıntılar süratli bir biçimde tahlile kavuşacak. 

 – Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim müddetlerini artırıyoruz. Girişimcilere bilhassa yatırım devrinde daha ağır takviye sağlayarak projelerin hayata geçmesini sağlıyoruz. Yatırıma katkı fiyatına tekrar değerleme yapma imkanı veriyoruz. Yatırımların devletçe finanse edilen kısmını daha da hızlandırıyoruz. Devlet takviyelerinde kamu kaynakların aktifliğini artırmak için tüm dayanak uygulamalarının tesir değerlendirmesinin yapılmasını mümkün kılan çatı mevzuat kuruyoruz.

 – İç ticarette rekabetçiliği artıracak uygulamaları süratle hayata geçiriyoruz. Perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması hedefiyle AB mevzuatına uygun düzenlemeler yapıyoruz. Kooperatifçilik kanununda düzenlemeler yapıyoruz.

Dijital pazar yerlerine düzenleme

 – Dijital pazar yerlerinde eser satan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz. Yurtdışına data aktarılmasına yönelik Şahsî Bilgilerin Korunması Kanunu’nda değişiklik yapıyoruz. Nezaret ve kontrol sorumluluğunun farklı yönetimlere dağılmış olması yinelenmiş süreçlere neden oluyor. Bağımsız bir piyasa nezaret ve kontrol kurumu kuruyoruz. Bağımsız düzenleme ve kontrol yapma yetkisine sahip olacaktır.

 – Ekonomik ıslahat paketimiz Türkiye’yi geleceğe itimatla taşıyacak siyasetler içeriyor. Takvimlendirdiğimiz tüm ıslahatları belirlediğimiz müddetlerde tamamlayacağız. Türkiye salgın sonrası periyoda inşallah çok daha güçlü bir global aktör olarak girecektir. 

 – Bu ıslahatlar bizim için ne birincidir ne de son olacaktır. Dünyanın ve ülkemizin değişen kurallarına milletimizin beklenti ve taleplerine nazaran hangi adımlara muhtaçlık varsa atmayı sürdüreceğiz. Yapan her türlü eleştiriyi dikkate aldık, alırız.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here