Ana sayfa Ekonomi Sabancı Holding, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Sabancı Holding, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor

46
0

Sabancı Holding, 2021-2025 stratejisi kapsamında odaklandığı beş ana başlıktan biri olan ‘İşin Geleceğine Uyum’ konusuna 1500 unsurluk kapsamlı bir hareket planıyla hazırlanıyor.

Sabancı Holding’in, Boston Consulting Group (BCG) Türkiye işbirliğiyle hazırlayarak uygulamaya geçirdiği planın ayrıntıları, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Küme Lideri Hakan Timur ve Boston Consulting Group (BCG) Kıdemli Yönetici Ortağı ve Ülke Yöneticisi Burak Tansan’ın basın toplantısıyla kamuoyuna aktarıldı. 

Kelam konusu plan, Topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsayacak ve toplam 7 ana başlık altında uygulanacak. ‘Uzaktan Çalışma’, ‘Zihinsel ve Fizikî Sağlık’, ‘Esnek İş gücü ve Yüksek Performans’, ‘Yetenek ve Maharet yönetimi’, ‘Geleceğin Liderliği’, ‘Amaç Odaklı tertip ve Kültür’, ‘Dijital, Data odaklı ve Çevik Organizasyon’ başlıkları altında, her bir şirket için başka bir yol haritası oluşturulacak. 

Tüm aksiyonlar tamamlandığında, Sabancı Topluluğu şirketlerinin ‘işin geleceği’ alanında, kendi dallarının dünyadaki en âlâ örnekleri ortasında olması hedefleniyor. Öte yandan hazırlanan yol haritaları kapsamında iki yılda çalışanlara yönelik 200 milyon TL’nin üzerinde yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Cenk Alper: İşin geleceğine ahenk, 5 odak alanımızdan biri

Bahisle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, ‘İşin geleceğine uyum’ konusunun, Sabancı Topluluğu’nun 2021-2025 stratejisinin beş odak noktasından biri olduğunu söz ederken, “Son yıllarda dünya iktisadında yaşanan dönüşüm, iş yapış formlarımızı de baştan aşağı değiştirdi. Teknolojik gelişmelerin her geçen gün hızlandığı günümüzde, artık iş kollarımızı, iş gücümüzü ve iş alanlarımızı, eski dünyanın kurallarına nazaran organize etmemiz imkansız. Yeni Jenerasyonun Sabancı’sı olarak, bizler de bu dönüşümü uzun müddettir takip ediyoruz. Bu doğrultuda, son yıllarda hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarla, çalışma hayatına yenilikçi bir bakış açısı kazandırmanın, işin geleceğine ahenk konusuna Türkiye’de öncülük etmenin memnunluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sabancı Holding’in güçlü dijital altyapısı sayesinde Türkiye’de uzaktan çalışmaya geçen birinci topluluklardan biri olduğunu lisana getiren Cenk Alper, “Biz Topluluk bünyesinde bu çalışmalara pandemi öncesinde başladık. Artık ise yeni olağanın oyun kurucu şirketlerinden biri olarak gelecekte bizleri bekleyen iş yapış biçimlerine hazırlıklı olabilmek; bizleri bugünlere getiren, başarılarımızın gerçek sahipleri olan çalışanlarımızı da bu geleceğe en güzel halde adapte edebilmek için çok kapsamlı bir planla yeni bir yola çıkıyoruz” tabirlerini kullandı. Alper, şöyle devam etti:

  • “İşin Geleceğine Ahenk konusu yalnızca iş ömrünü değil, toplumsal ömrü da yakından ilgilendiren bir husus. Bu açıdan böylesine kapsamlı bir planla yola çıkarak, ülkemizde bir işaret fişeği yakmak istiyoruz.  Ana hedefimiz; tüm paydaşlarımızın gelişip güçleneceği bir gelecek için, ‘işlerimizin ve iş yapış biçimlerimizin geleceğini’, ‘çalışma ortamlarımızın geleceğini’ ve ‘iş gücümüzün geleceğini’ bütüncül ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele alarak, gözü pek adımlar atmak, öncü ve örnek olma misyonumuzu pekiştirmek.
  • Yaşanan tüm bu dönüşümlerin ışığında, iş dünyasının temsilcileri olarak, geleceği tasarlamamız ve çalışanlarımızı geleceğin yetkinlikleri ile donatmamız kaide. Bizleri bekleyen kuvvetli gelecekte lakin daha çağdaş, daha kapsayıcı çalışma hayatı prensipleriyle var olabilir; katma pahalı üretim konusunda ülke olarak hedeflediğimiz düzeye bu biçimde ulaşabiliriz.”

‘İşin geleceğine uyum’ konusunda tüm dünyada yapılan en kapsamlı çalışmalardan birini BCG Türkiye ile hayata geçirdiklerini söz eden Hakan Timur ise planın ve yol haritasının ayrıntılarını paylaştı.

Kelam konusu planın, topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsadığını ve toplam 7 ana başlık altında uygulanacağını tabir eden Hakan Timur, “Bu 7 başlık altında da 34 alt başlığımız bulunuyor. Tüm şirketlerimiz için her bir alt başlık başka ayrı ele alındı. Her şirketin kendi dallarında ve genelde, küresel ölçekte ne düzeyde olduğu ölçüldü. Yani, şirketlerimiz mahallî rakipleri ile değil, küreseldeki en düzgün uygulamalarla kıyaslandı. Her bir şirketimizin mevcut durumu göz önüne alınarak, başka ayrı tespitlerde bulunuldu ve  şirkete mahsus reçeteler yazıldı; her konumdan ve kuşaktan, kapsamlı bir çalışan iştiraki ile, şirket genel müdürlerimiz ve İK yöneticilerimizin liderliğinde kısa, orta ve uzun vadeli yol haritaları hazırlandı” diye konuştu.

‘200 milyon TL’nin üzerinde ek bir yatırımı hayata geçirmeyi hedefliyoruz’

İşin geleceği’ kavramını, asla ve asla bir tasarruf ögesi olarak ele almadıklarını kelamlarına ekleyen Hakan Timur şöyle devam etti:

  • “Uzaktan çalışma başta olmak üzere, çalışma hayatında yapılacak kimi değişikliklerin, şirketlere finansal olarak avantaj yarattığı bir gerçek. Lakin biz, tüm bu çalışmalarla oluşacak kaynağı yeniden çalışanlarımıza döndüreceğiz. Bu kaynağı onların gereksinimlerine, fizikî ve zihinsel sıhhatine, şahsî gelişimine, eğitimlerine harcayacağız.
  • Bu doğrultuda, önümüzdeki 2 yıl içinde  çalışanlarımıza ve organizasyonlarımıza yönelik 200 milyon TL’nin üzerinde ek bir yatırımı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Temel gayemiz; her bir Sabancı Topluluğu şirketinin, işin geleceği alanında, kendi bölümlerinde, ulusal ve memleketler arası alanda en âlâ örneklerden biri haline gelmesidir.”

Kelam konusu plan dahilinde öne çıkan uygulamalar şu biçimde: 

İş tarifi uygun herkes uzaktan çalışacak

“- Topluluk bünyesinde 2 yıl evvel başlatılan ve pandemi devrinde yaygınlaşan uzaktan çalışma yaklaşımları pandemi sonrası kalıcı hale gelecek.  

 – ‘Tamamen uzaktan’ ve ‘karma uzaktan çalışma’ olarak iki başka planda tanımlanan model ile Topluluk bünyesindeki beyaz ve gri yaka çalışanların %75’i için uzaktan çalışma kapsamında olacak.

Esnek çalışma ve işgücü modelleri genişletilerek, tüm şirketlerde yaygınlaşacak

 – Tüm çalışanlara sunulan esnek çalışma ve işgücü modellerinin kapsamı genişletilecek ve bu modeller tüm şirketlerde yaygınlaştırılacak.  

 – Sabancı çalışanlarının farklı Sabancı şirketlerine ilişkin lokasyonları ortak kullanabildikleri,  çalışma vakitlerini kendi belirledikleri esnek saatlerle çalışabildikleri, freelance ya da part-time çalışma opsiyonlarının sunulduğu çok sayıda uygulama hayata geçirilecek ve yaygınlaştırılacak.

 – İleri bilgi analitiği uygulamaları temelli, gelecekte gereksinim duyacağı yetkinlikleri baz alan ve bu yetkinlikleri ikame etmeye yönelik bir stratejik iş gücü planlaması modeli tüm şirketlerde hayata geçecek.

Çalışanlara sunulan takviyeler artırılacak

 – Uzaktan çalışanlara verilen dayanaklar çeşitlendirilecek. Birtakım sabit sarfiyat (internet, yemek, elektronik iş araçları vb..) takviyelerinin yanında ergonomik gereksinimlere yönelik takviyeler (çalışma masası, sandalyesi, vb.)  de kapsamın içinde yer alacak. Bunlara ek olarak İş   – Özel Hayat Dayanak Uygulamaları (toplantısız saatler, bağlantı kuralları) , Uzaktan Çalışma Eğitimleri üzere pek çok takviye de yaygınlaştırılarak devam edecek. 

 – Tüm çalışanları kapsayan çalışan dayanak programları, bedensel, ruhsal, zihinsel ek sıhhat dayanak paketleri ile zenginleştirilecek.  Bu paketlerin kapsamında; tasa ve gerilim idaresi, ebeveyn-çocuk bağ takviyeleri, spor-fitness-diyetisyen takviyeleri,  çalışanlar ve aileleri için online psikolog ve rehberlik seansları da yer alacak. 

 – Yeni çalışma modelleri doğrultusunda, klâsik ofis kurguları da tekrar ele alınacak. Sürdürülebilirliği temel alan bir yaklaşımla, karbon ayak izini azaltan, daha yeşil, akıllı, manisiz ve kapsayıcı çalışma alanları yaratmak öncelikli olacak. Bu bakış açısıyla ofisler daha esnek,  ofis içindeki ve dışındaki herkesi çok daha erişebilir kılan, iş birliğini destekleyen teknolojik altyapılarla tekrar tasarlanacak.

İnsan kaynağının geleceğe hazırlanması sağlanacak

 – Tüm çalışanlar, mevcut ve yeni eklenecek gelişim programlarıyla, gelecek için gereksinim duydukları yetkinlik ve marifetlerle donatılacaklar. 

 – Geniş bir yelpaze  içerisinde, farklı gelişim gereksinimlerine yanıt veren,  yeni yetkinlik gereksinimleri ile daima yenilenen, kolay erişilebilir ve çoğunlukla online olan programlar, bugün olduğu üzere gelecekte de tüm çalışanlara sunulacak. 

 – Programların bir öbür özelliği de, makul alanlarda,  çalışanların ailelerinin erişimine de açık olması olacak. 

 – Bir müddettir, pilot olarak uygulamakta olan çevik çalışma modelleri, yalnızca belli işlevlerle hudutlu kalmadan, şirket geneline ve şirketler ortası projelere yaygınlaştırılacak.  

 – Pandemi başında devreye alınan, proje bazlı maksat ve takibi mümkün kılan, stratejik maksatlar ve sonuçlar ortasındaki ilişkiyi net gösteren, anlık geri bildirime dayalı, taşınabilir, esnek performans ve ödüllendirme modeli Perfx, yıl sonuna kadar tüm Topluluk şirketlerinde yaygınlaştırılmış olacak.”

Önceki makaleCiner Holding, Türkiye’nin en büyük elektrik üreticileri arasında
Sonraki makaleÇavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye’yi ziyaret edecek

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here