Ana sayfa Ekonomi Resmi Gazete’de bugün (23.03.2021)

Resmi Gazete’de bugün (23.03.2021)

11
0

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara Ait Yönetmelik

–– Ulusal Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği

–– Ulusal Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği

–– Çankaya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ANA STATÜ

–– İlkokul Öğretmenleri Sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

BİLDİRİM

–– Şahsî Kollayıcı Donanımların İthalat Kontrolü Bildirisi (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2021/11)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2021/29)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2020/13893 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/35203 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/27296 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/36896 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here