Ana sayfa Piyasalar YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

55
0

YEŞİL YAPI SANAYİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Mevzu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Satışa Bahis Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parsel ile 2947 Ada 49 parsellerdeki toplam 1.196 m2 bağımsız kısım.
Satışa Ait İdare Konseyi Karar Tarihi
26/03/2021
Satışa Ait İdare Şurası Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
20.605.000 TL
Süreç Bedelinin İştirakin İdare Konseyi Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Bedeline Olan Oranı (%)
% 4,86
Satış Bedelinin İştirak Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 8,85
Satış Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
% 3,66
Satış Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Kıymetine Oranı (%)
% 27,46
Satılan Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Bedelinin Etkin Toplamına Oranı (%)
% 3,50
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
% 523,99
Satış Şartları
Öbür (Other)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.03.2021
Satış Emeli ve İştirakin Faaliyetlerine Tesiri
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Meblağı
892.959 TL
Varsa Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceği

Varsa Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceğine Ait İdare Şurası Karar Tarihi

Karşı Taraf
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Alakalı Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlginin Niteliği
Bağlı taraf
Varsa Sürece Ait Mukavele Tarihi

Değerli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma hakkı doğmuyor.
Maddi Duran Varlığın Pahasının Belirlenme Metodu
Emsal karşılaştırma tekniği
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.01.2021 tarih ve 2021_0060 ile 2021_0061 nolu değerleme raporları
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
De-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Meblağ
20.605.000 TL
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Münasebeti
Yoktur.
Açıklamalar

Şirketimiz İdare Şurası, bugün almış olduğu kararla   İnnovia 3 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parseldeki 8 adet, İnnovia 2 projesine kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2947 Ada 49 parseldeki 2 adet, 10 adet bağımsız kısmın (toplamda 1.196 m2 10 adet bağımsız bölüm), Yeşil Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş.’ye KDV hariç 20.605.000 TL bedelle satımına, kelam konusu satış süreçlerinin, Sermaye Piyasası Konseyinin “Önemli Nitelikteki Süreçlere Ait Ortak Asıllar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere nazaran a)  Tebliğin 6.maddesinde yer alan değerlilik kriteri çerçevesinde, Süreç meblağının kamuya açıklanan son finansal tablolara nazaran varlık (aktif) toplamına oranı % 3,66
b)  Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan değerlilik kriteri çerçevesinde, Süreç meblağının idare konseyi karar tarihinden evvelki altı aylık günlük yüklü düzeltilmiş yüklü ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan iştirak kıymetine oranı % 4,86
     c)  Devredilecek mal varlığı ögesinin son yıllık finansal tablolara nazaran elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı  olup, % 523,99
Yapılacak sürecin Bildirinin 6/2 hususunda yer alan “Önemlilik Kriteri” çerçevesinde %75 sonunu aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan kıymetlendirme sonucunda değerlilik kriteri taşımadığına, Oy birliği ile karar verildi. Kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921268

BIST

Önceki makaleBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
Sonraki makaleYEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here