Ana sayfa Ekonomi Resmi Gazete’de bugün (30 Mart 2021)

Resmi Gazete’de bugün (30 Mart 2021)

9
0

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/178, 179, 180)

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Sinop Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

UNSUR KARARI

–– Kültür Varlıklarını Muhafaza Yüksek Şurasının 11/03/2021 Tarihli ve 1700 Sayılı Unsur Kararı

YARGI KISMI

YÜKSEK SEÇİM KONSEYİ KARARI

–– Yüksek Seçim Konseyinin 24/03/2021 Tarihli ve 129 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here